Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

OTOK PAŠMAN

Udruga za očuvanje kulturne baštine otoka Pašmana -VOLAT

O nama

Phone: + 385 91 11 00 932

tbencic@vip.hr

adriana@tkon.hr

Adresa : 23212 Tkon, Ravnice 20

Kontakt + 385 91 11 00 932

e-mail

tbencic@vip.hr

Predsjednik : Tihomir Benčić

Dopredsjednik : Vojko Bobić

Tajnik : Adriana Benčić ;

adriana@tkon.hr

Osnivači udruge: Tihomir Benčić, Vojko Bobić, Adriana Benčić, Danijel Katičin,

Jasminka Kučina, Jagoda Blagdanić, Ivan Smoljan

 

Udruga za očuvanje kulturne baštine otoka Pašmana  osnovana je u cilju promicanja i očuvanja kulturne baštine ,te  unapređenja ruralnog razvitka otoka Pašmana. 

Djelatnosti udruge odvijati će se putem:

-  Planiranje rada u skladu sa ciljevima Udruge

-  Informiranje članova Udruge i šire javnosti o važnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine otoka Pašmana

- Poticanje projekata radi unapređenja ruralnog razvitka otoka Pašmana

- Poticanje   programa  međuregionalne  i  međunarodne  suradnje,  kao  i  programa  lokalne samouprave vezane za ciljeve Udruge

- Suradnja   sa  svima   zainteresiranima za rad  na ciljevima   i  programima  od  interesa za Udrugu.

- Jačanje suradnje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj  i izvan nje.

-  obavljanje  i  drugih  aktivnosti  koje  doprinose  ostvarivanju    ciljeva  osnivanja  Udruge, sukladno Statutu i zakonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To contact us: