Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

OTOK PAŠMAN

Udruga za očuvanje kulturne baštine otoka Pašmana -VOLAT

Phone: + 385 91 11 00 932

E-mail:  tbencic@vip.hr

             adriana@tkon.hr

To contact us:

Pojašnjenje pojmova kulturne baštine :

 

Nepokretna kulturna baština

 

Nepokretno kulturno dobro može biti:

·  grad, selo, naselje ili njegov dio;

·  građevina ili njezini dijelovi, te građevina s okolišem;

·  elementi povijesne opreme naselja;

·  područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama;

·  arheološko nalazište i arheološka zona, uključujući i podvodna nalazišta i zone;

·  područje i mjesto s etnološkim i toponimskim sadržajima;

·  krajolik ili njegov dio koji sadrži povijesno karakteristične strukture, koje svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru;

·  vrtovi, perivoji i parkovi;

tehnički objekt s uređajima i drugi slični objekti.

 

Pokretna kulturna baština

 

Pokretno kulturno dobro može biti:

·  zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama kao i drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba;

·  crkveni inventar i predmeti;

·  arhivska građa, zapisi, dokumenti, pisma, rukopisi,

·  filmovi;

·  arheološki nalazi;

·  antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna;

·  etnografski predmeti;

·  stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine;

·  dokumentacija o kulturnim dobrima;

·  kazališni rekviziti, skice, kostimi i sl.;

uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i uređaji, predmeti koji su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije.

 

Nematerijalna kulturna baština

 

Nematerijalno kulturno dobro mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito:

·  jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta;

·  folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote;

tradicijska umijeća i obrti.

Očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara provodi se izradbom i čuvanjem zapisa o njima, kao i poticanjem njihova prenošenja i njegovanja u izvornim i drugim sredinama.